Vereniging vestingstad Zaltbommel

De vereniging Vestingstad Zaltbommel is een vereniging van inwoners van Zaltbommel (en geïnteresseerden in de stad Zaltbommel). Mensen die het belangrijk vinden dat de vesting van Zaltbommel goed doorgegeven wordt aan de volgende generaties. De vesting van Zaltbommel is tot nu goed bewaard gebleven.

 

De oprichters van de vereniging hebben twee belangrijke documenten tot uitgangspunt voor de statuten gekozen. De aanwijzing tot Rijks beschermd Stadsgezicht in oktober 1984 (download hier: kaartbesluit en de toelichting) en het onderzoeksrapport naar de vesting, van het bureau Bosch-Slabbers. Het in opdracht van de gemeente Zaltbommel opgestelde rapport van Bosch-Slabbers heeft tot een herstel en ontwikkelingsvisie geleid van de stadswallen. Deze visie is door de gemeenteraad omarmd.

De vereniging is tot nu heel actief met twee ontwikkelingen bezig (geweest):

  • De Maarten van Rossumsingel
  • Buitenstad

U kunt voor 15 euro per jaar lid worden van onze vereniging en meebesluiten over onze koers. 

De Maarten van Rossumsingel

Op de hoek van de Maarten Van Rossumsingel en de Johan de  Wittstraat is de locatie die voor velen bekend is als de oude “Binnenhuys” locatie. Op deze plek lag één van de twee bolwerken, het westelijke  bolwerk van het Ravelijn. Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting. Het was een vijfhoekig of redanvormig versterkt schiereiland dat aan de vesting was vast gebouwd. Door deze vorm kon de toegangsbrug naar de Bosschepoort worden verdedigd. Het andere, oostelijke bolwerk, lag op gelijke hoogte, ongeveer op de kop van de oneven kant van de Koningin Wilhelminaweg.  Tussen deze twee bolwerken staat nu het huis De Halve Maen, deze naam herinnert aan de naam van het Ravelijn.

 

Het verlenen van de omgevingsvergunning voor het gebouw op de “Binnenhuys” locatie was voor de vereniging aanleiding een procedure te starten.  Om een groot gebouw mogelijk te maken is op de uiterste randen van het perceel het gebouw gepland. Hierdoor zal de vorm van de singel blijvend veranderen. Staat de Wielewaal nog netjes van de dijk die de singel vormt af, het nieuwe gebouw wordt met zijn gevel op de dijk gezet. Door de hoogte zal maken dat het gebouw heel dicht bij de vesting komt te liggen.

 

Helaas is de vereniging bij de Raad van State, op formele gronden,  niet als belanghebbende toegelaten. Alleen de argumenten over het parkeren zijn met de rechter gedeeld en werden van ondergeschikt belang geacht, waarmee de verleende vergunning van kracht bleef.

  

Als de sloop van het huidige gebouw wordt uitgevoerd, is het van belang om de fundering van het gebouw te bekijken. De kans is groot dat het oorspronkelijke bastion hier nog in de grond zit en het “Binnenhuys”-pand op het oude bastion staat.

Buitenstad

De buitenstad is een ontwikkelingsplan van de projectontwikkelaar Waalbommel die in overleg met de gemeente een plan heeft ontwikkeld voor het buitendijkse vroegere scheepswerfterrein tegen de binnenstad aan.

Een deel van het plan ligt binnen het beschermd stadsgezicht en ligt op een, voor de vesting, historisch belangrijke plek. Hier was bijvoorbeeld het galgenveld, maar ook alle activiteiten die gevaarlijk waren, en die stank en andere overlast voor de inwoners kon geven.
 

Ontwikkelingen kunt u volgen op de facebookpagina: de Werf Zaltbommel