50+ stelt vragen aan Waterschap

De fractie 50PLUS van het lokale waterschap heeft zich hogelijk verbaasd dat ze de plannen over de buitenstad via de campagne van de vereniging moest horen. Ze vinden het zorgwekkend dat het Waterschap niet betrokken is. 

 

Hoe Wethouder Posthouwer de verantwoordelijkheid afdoet, vinden zij ronduit onbegrijpelijk. De uitspraak: 

 

“……….hoeven gemeenten aan de Waal zich geen zorgen te maken over de waterveiligheid. De ontwikkeling van Buitenstad heeft geen invloed op de waterstanden in de Waal. Binnen de structuurvisie Waalweelde West van de Provincie Gelderland is dit project meegenomen. Er zou geen extra ruimte aan het rivierbed worden onttrokken (quote Brabants Dagblad).”

 

De werkgroep heeft zich al eerder aangegeven zich zorgen te maken dat een commerciele partij op meerdere plaatsen  in de rijndelta mag bouwen en dit allemaal wit gewassen is via Waalweelde West. 

 

Voor de 50PLUS fractie is dit aanleiding om vragen te stellen aan het Waterschap. Indien u de volledige brief van 50PLUS wilt lezen: klik hier!