Buitenstad Zaltbommel

De vereniging is in beroep

Vorig jaar hebben we een petitie opgezet die door 1126 mensen getekend is. De reactie van wethouder Posthouwer was dat 1000 mensen getekend, dus 19000 mensen niet. Kortom de gemeente gaat door en trekt zich niets aan van de mening van haar inwoners. 

Ondertussen heeft de gemeente de zienswijzen toegestuurd gekregen. Door een fout van de gemeente zijn de namen van alle mensen die een zienswijze of reactie hebben ingediend publiekelijk toegankelijk gemaakt. Als werkgroep Buitenstad hebben we dit de gemeente gemeld, en toen we vervolgens niets hoorden, hebben we een klacht ingediend.

Op onze vraag wat mensen hiervan vinden krijgen we dat dat sommigen het niets uitmaakt en actief zullen blijven. Maar ook dat een aantal, aan Zaltbommel economisch gebonden, mensen hun mening en zienwijzen niet meer in zullen indienen, simpelweg bang opdrachten te verliezen of niet te krijgen. Anderen vinden het überhaupt een grove schending van de privacy van mensen.

We voelen ons verplicht u hierover te informeren, zodat u uw eigen keuzes kunt maken.

Tevens hebben we ónze “participatie” stopgezet, totdat de gemeente haar excuses aan alle betrokkenen heeft aangeboden en ons allen vertrouwen in het door haarzelf georganiseerde “participatie”- proces heeft teruggewonnen.

De werkgroep zal u niet meer vragen om zienswijzen of anderszins. Deze democratische mogelijkheden zijn ons allen uit handen geslagen. Wij kunnen elkaars anonimiteit en privacy en daarmee ook economische veiligheid immers niet garanderen.

Ondertussen heeft de gemeenteraad het hele plan bijna zonder verandering goedgekeurd. Ze trekken zich daarmee ook niets aan van de mening van de bevolking. Daarom is de vereniging in beroep gegaan bij de Raad van State om deze beslissing aan te vechten. Indien de Raad met ons mee gaat, ligt het plan opnieuw voor 10 jaar stil.

Inspraak: tot nu toe een wasse neus

De projectontwikkelaar Waalbommel is al een groot aantal jaren bezig met het ontwikkelen van deze wijk. In het kader hiervan zijn inspraak rondes geweest. Het kenmerk van de inspraak tot nu toe is, wel geduldig opschrijven wat de bevolking (en later de klankbordgroep) wil, maar vervolgens doorgaan op de ingeslagen weg zonder iets aan te trekken van de ingebrachte ideeën. 

 

Zo heeft de vereniging bij monde van de werkgroep Buitenstad, ook een alternatief plan gepresenteerd waar velen in de bevolking maar ook in de gemeenteraad positief over waren. De projectontwikkelaar heeft het nooit gezien, want ze wilde er niet eens over praten. De projectontwikkelaar betaald alle kosten van de gemeente inclusief de externe projectleider die formeel door de gemeente is aangesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gemeente gewoon doet wat de projectontwikkelaar zegt. Formeel wordt er soms nog wel een komma verandert, maar vervolgens wordt die niet gehandhaafd. Voorbeeld hiervan is goedkopere koopwoningen: de projectontwikkelaar zegt ze zelfs op papier toe (zonder aantallen), maar de wethouder verklaart onlangs dat hij ze er niet aan gaat houden. 

127 mensen hebben hun zienswijzen ingediend en 97% was tegen dit ontwerp. Iedereen weet dat als er zoveel mensen de moeite nemen om dit te doen, dan zijn er nog veel meer mensen die de zelfde mening hebben. Kortom tijd voor Zaltbommel om in actie te blijven en de gemeenteraad te overtuigen dat dit plan van tafel moet. 

 

We hebben alle de zienswijzen voor iedereen inzichtelijk gemaakt (kijk hier). De projectontwikkelaar wil de mening van burgers echter weer wegmoffelen en de opmerkingen van burgers niet eens voorleggen aan de raad. 

 

Daarnaast hebben we een nieuwsbrief opgezet. Schrijf je in (Nieuwsbrief krijgen) en krijg regelmatig updates over de ontwikkelingen in de buitenstad. Er hebben zich al bijna 1000 mensen ingeschreven. 

 

Ook lid worden van onze vereniging helpt. Dat maakt ons sterker bij de gemeente. Lidmaatschap kost slechts 15 euro per jaar en als u dat niet kunt betalen hebben we mensen die daarbij helpen.

Tot nu toe!

De buitenstad of de werf van Zaltbommel is een industrieel gebied ten noordwesten van de binnenstad. Hier waren eeuwen lang niet meer dan molens te vinden om zo het vrije uitzicht naar het westen niet te beperken. Je moest immers weten wanneer de vijand er aan kwam. 

 

In 1888 vestigde de famillie Meijer er de eerste werf aan de westzijde van de stadshaven. Na de tweede wereldoorlog werd de werf (toen de scheepswerf de Waal) uitgebreid. De grote hal werd gebouwd en er kwam een nieuwe helling langs de huidige vluchthaven (aan de westkant van het terrein). Delen van rompen werden in de loods gemaakt, naar achteren gebracht en bij deze nieuwe helling aan elkaar gelast. De rompen die zo ontstonden werden vervolgens omgevaren en hier werden ze verder afgebouwd. Vele bommelaren kunnen zich de tewaterlatingen nog herinneren.

 

In de jaren ’90 waren er plannen om het terrein om te vormen tot een woonwijk. Hier kwam veel protest tegen (zie artikel). Deze plannen gingen vanwege de bijna watersnoodramp in 1995 niet door. De grond is nu in eigendom van een projectontwikkelaar die er alsnog een woningwijk wil bouwen. 

Concept bestemmingsplan

Onlangs is het concept bestemmingsplan gepresenteerd. Tot 16 september 2020 kon iedereen zijn zienswijze schriftelijk aangeven. Dit hebben ruim 100 mensen gedaan. Als werkgroep hebben we de plannen bestudeerd en onze opmerkingen in 10 onderwerpen gegroepeerd. Iedereen mag  hieruit putten en ze aanvullen met zijn eigen beelden over hoe het beter kan, dan wel waarom dit echt niet moet plaatsvinden. Ook de facebook pagina van de werkgroep misschien inspireren. De onderwerpen die wij verzameld hebben zij gegroepeerd in:

  1. Voor wie is de wijk
  2. Doorbouwen op bestaand Zaltbommel
  3. Historisch erfgoed
  4. Hoogte/massaliteit van het nieuwe ontwerp
  5. Milieu en veiligheid
  6. Natuur en groen
  7. Vervuilde grond
  8. Waterveiligheid
  9. Onjuiste voorlichting
  10. Ontbrekende informatie