Doorbouwen op het bestaande Zaltbommel

De werkgroep Buitenstad bestaat uit een aantal gewone burgers van Zaltbommel. Vanuit de visie van de vereniging heeft ze de plannen in detail doorgenomen en zaken gevonden die in haar ogen raar zijn / vraagtekens oproepen / etc. We nodigen iedereen uit om het concept bestemmingsplan te lezen, zijn of haar eigen mening te vormen en zijn/haar mening op papier te zetten. Stuur die ‘zienswijze’ vóór 16 september naar de gemeente, zodat ze daar weten hoe u over de plannen denkt.

 

Onder “Doorbouwen op het bestaande Zaltbommel” hebben we alle zaken die te maken hebben met de relatie tussen binnenstad en buitenstad. Wat maakt Bommel zo uniek wat we graag in de buitenstad terug zien. Daarnaast heeft ook de buitenstad een uitgangspunt dat mede bepalend is voor het bestaande Zaltbommel.

 

Het kan zijn dat onderwerpen bij meerdere kopjes horen en dus meerdere keren voorkomen. 

 

We wensen jullie veel inspiratie!

Samenhang met de binnenstad:

  1. In het concept bestemmingsplan staat dat er nadrukkelijk is gekozen voor een contrast tussen binnenstad en buitenstad: Het mag niet op elkaar lijken. Dit is de belangrijkste reden waarom ze komen tot hoogbouw. Waarom dit uitgangspunt gekozen is, is niet duidelijk.  Hierdoor wordt er nadrukkelijk niet doorgebouwd op de waarden van de stad en worden de kwaliteiten daarvan te niet gedaan vanuit bepaalde gezichtshoeken.
  2. Het Rijk heeft Zaltbommel in 1984 aangewezen als beschermd stadsgezicht (download hier: kaart, besluit en de toelichting ). De contouren hiervan lopen voor een klein stukje over het gebied in het concept bestemmingplan. Bij dit stukje gaat het met name om het voormalige benzinestation tot het werfkantoor. Binnen deze contouren zou gebouwd moeten worden volgens de richtlijnen van het beschermd stadsgezicht, zodat het goed past bij de oude vesting (laagbouw, individualiteit van de bebouwing, piramide vorm van de stad, etc.). De consequentie hiervan hebben we niet terug kunnen vinden. Er staat nergens dat daar mee rekening gehouden wordt.
  3. Voor het deel dat beschermd stadsgezicht is moet wettelijk een bouwhistorisch onderzoek plaatsvinden. Dit hebben we ook niet in het concept bestemmingsplan terug kunnen vinden.
  4. In de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht zegt het rijk: “Overwegende dat zowel het ruimtelijk stadsbeeld als de nog vrijwel gave middeleeuwse stadstructuur van Zaltbommel is het van grote historische waarde dat deze situatie een beeld oplevert, dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid. en het karakter ervan;” link: : aanwijzing.. Een belangrijke consequentie volgens het rijk hiervan is “De directe omgeving van beschermde gezichten kan ook onderdeel zijn van het bijzondere karakter van het gebied, denk aan zichtlijnen of de beleving van een historisch stadssilhouet..” (zie link rijk).  Door de buitenstad wordt vanuit Haaften het noorden

Buitenstad:

  1. In het concept bestemmingsplan staat: “Van de individuele elementen moet cultuurhistorische betekenis worden gehecht aan de grote hal, het kantoorgebouw en de kraanbaan met dubbele steiger langs de haven. De grote hal is qua constructie niet van landelijke betekenis, maar is door de gaafheid en door verschillende bijzondere aspecten (zoals het zwevende magazijn) cultuurhistorisch van belang. De afmetingen geven het gebouw van binnen een overweldigende ruimtewerking. Daarnaast is het een beeldbepalend element dat ook vanaf de noordoever van de Waal als een duidelijke ‘land mark’ wordt ervaren. Het is echter vooral het bijzondere ensemble van havens en werfgebouwen die een bijzonder grote cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt: als samenhangend complex en als architectuur van de Wederopbouw.”
  2. Behalve het woord van de projectontwikkelaar en ondanks al tien jaar aandringen, is nog nooit aangetoond dat de hal kwalitatief niet te handhaven is. Dit terwijl in het plan staat dat de constructie nog gaaf is. Er is daarmee niet aangetoond dat de hal (en alle andere gebouwen) afgebroken moeten worden. Er is ook niet onderzocht hoe de hal opgeknapt en (her) bestemd kan worden. In plaats daarvan heeft de projectontwikkelaar er alles aan gedaan om de hal te laten verloederen.
  3. In het concept bestemmingsplan staat dat de hal een onderdeel van de contouren van de stad is. Daarom willen ze deze handhaven. In het plan echter wordt de hal aan twee kanten begeleid door nog hogere gebouwen. Hierdoor vervalt  het contour van de hal in een veel grotere rij gebouwen. Indien de hal afgebroken wordt is er ons inziens geen reden meer om het zelfde volume terug te bouwen en de stad blijvend af te schermen.
  4. Volgens het bestemmingsplan moet het werfkarakter behouden blijven. De  werf in Zaltbommel kenmerkte zich ons inziens door: meerdere hellingen, grote hal met daar rond omheen juist kleine gebouwen, open structuur tussen gebouwen (met transport faciliteiten), een groot aantal kranen en veel industriële activiteiten. Dit Zaltbommelse werfkarakter is niet terug te vinden in het ontwerp. Zelfs een basale helling die nog wel in het DVO stond is uit het plan verdwenen.
  5. In plaats van het Zaltbommelse werfkarakter wordt geschermd met een werfkarakter dat bestaat uit werfblokken (begrip dat niet in de van Dale staat), massieve flats, geen doorlopende zichtlijnen, het ontbreken van hellingen, etc.
  6. Het gebied kent al een ontwikkeling die loopt vanaf de middeleeuwen (en waarschijnlijk daarvoor). Toch wordt er geconcludeerd dat er geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is, als alleen opgehoogd wordt. De vereniging kan zich echter niet voorstellen dat voor een gebouw van zeven of negen verdiepingen op de oever van de Waal niet geheid hoeft te worden. Ook de genoemde klimaatmaatregel warmtepompen (zie paragraaf 5.12 concept bestemmingsplan) maakt het noodzakelijk door de ondergrond te boren. We denken dus dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is.