Hoogte/massaliteit ontwerp

Gedachtenoefening over wat het bestemmingsplan mogelijk maakt:

 

Je komt aanlopen bij Bolwerk de kat en gaat recht tegenover het huidige kantoor van de werf staan.

 

Na een korte wandeling over het Bolwerk blik je dan terug vanaf de Molenwal. Wat een hoge massiviteit komt er op je af!

 

De werkgroep Buitenstad bestaat uit een aantal gewone burgers van Zaltbommel. Vanuit de visie van de vereniging heeft ze de plannen in detail doorgenomen en zaken gevonden die in haar ogen raar zijn / vraagtekens oproepen / etc. We nodigen iedereen uit om het concept bestemmingsplan te lezen, zijn of haar eigen mening te vormen en zijn/haar mening op papier te zetten. Stuur die ‘zienswijze’ vóór 16 september naar de gemeente, zodat ze daar weten hoe u over de plannen denkt.

 

De besluitvorming over de buitenstad is bepalend voor het gezicht van en op Zaltbommel gedurende minstens 100 jaar. De Rijksoverheid roemt Zaltbommel om zijn silhouet (aanwijzing 1984). Wat doet de projectontwikkelaar: we bouwen er een muur omheen zodat dat silhouet niet meer zichtbaar is. Maar ook als je door Zaltbommel loopt ervaar je dit. Onder “Hoogte/massaliteit ontwerp” hebben we alle zaken gegroepeerd die hier in het concept bestemmingsplan over gaan. Maar geef vooral je eigen mening.  

 

We wensen jullie veel inspiratie!

Citaat bestemmingsplan: De grote Hal rijst weer net boven de maximale basis(!)hoogte uit en ligt als gestrekt horizontaal accent pontificaal parallel aan de rivier, precies op de plek waar hij nu ook ligt en met hetzelfde volume.”.

 

De grote hal is ook groot en wordt nu al als een enorme zichtbeperkende constructie ervaren. 50% van de reacties op onze petitie uit 2018 waren, vanwege dit argument, voor het afbreken van de hal, 50 % voor het behoud van de historische oude hal. Het citaat toont echter onbedoeld ook hoe hoog de laagste gebouwen kunnen worden, letterlijk: net onder de top van de nieuwe hal die ook nog eens 1,15 meter hoger wordt dan de huidige hal!

 

Gelijksoortige tenenkrommende argumentatie komen we ook tegen bij de “verticale structuren”, de flats die de hal gaan flankeren. Bij verticale structuren denk je niet aan de westelijke massa (9 verdiepingen tellende flat) van zo’n 22 bij 22 meter en 27 meter hoog en  een oostelijke massa (7 verdiepingen tellende flat) van 22 bij 28 bij 23 meter hoog. Het zijn eerder lompe vierkante massa’s dan verticale structuren. In heel Zaltbommel is NIETS te vinden dat er ook maar een beetje op lijkt. Uit een onlangs gehouden enquête geeft een ruime meerderheid aan tegen deze hoogbouw te zijn.

 

Overigens worden de hoogtes van de gebouwen niet alleen bepaald door de gebouwen zelf. Hier ligt een link met de waterveiligheid. Het bestemmingsplan laat daarom sluw de hoogte van de sokkel (nu 8,15 NAP) vrij. Gijs Wolfs, de ontwerper van de ontwikkelaar stelt dat het een en ander nog onderzocht wordt maar dat er hoogstens een paar cm op de 8,15 meter komt, “als dat al zo is”.

 

In het ontwerp bestemmingsplan wordt verwezen naar een rapport van FUGRO (link fugro rapport)  dat al 8,49 meter aangeeft. Het  rapport van Deltares in opdracht van de Rijksoverheid en het wetenschappelijk artikel Towards multi-objective optimization of large-scale  van Menno Straatsma/prof. Kleinhans bijvoorbeeld, bieden een  veel dramatischer inzicht in mogelijke waterstanden. Deze keer ten gevolge  van de zeespiegelstijging en de stijging van het inkomende water bij Lobith van 16000 naar 18000 m3. Deze laatste rapporten tonen dat je wellicht meters omhoog moet met je sokkels. Hoe het ook is. Alles wordt erg hoog.

Zeker ook als je beseft dat alle getallen die genoemd worden in het ontwerp bestemmingsplan zonder wijziging van het plan met 10% verhoogd mogen worden. Dus geen sokkels van 8,15 maar zomaar ineens 8,15+0, 815 = 8,965 meter en geen 280 woningen maar 308 of waren het er 360 en toen ineens 396? En ook de hoogtes van de gebouwen plus 10% en de breedtes. Enzovoort.

 

Enfin het levert het volgende overzichtje op dat toont wat de hoogtes kunnen worden. Ter vergelijk hebben we ook de gasthuistoren en het stads kasteel (Van Rossum museum) meegenomen in de grafiek.

 

De meeste mensen, waarvan er ook een aantal in de klankbordgroep hebben geen idee hoe hoog dit plan kan worden.

 

De hoogste gebouwen van Zaltbommel zijn maximaal zo’n 20-22 meter (NAP) of 13-15 meter hoog van de grond. Het stadskasteel, het gemeentehuis en een aantal huizen in de stad hebben deze hoogte. De basishoogte van het plan ligt op 14 meter vanaf de sokkel die hoger ligt dan het peil en ook nog eens veel hoger kan uitkomen. Dat wil zeggen dat de “normale gebouwen in de Buitenstad hoger zijn dan de hoogste bebouwing in de Binnenstad op de St Maartenskerk en de Gasthuistoren na.

 

De hoogste gebouwen in de Buitenstad zijn stompe massieve vormen die geen enkele relatie hebben met de stad Zaltbommel. En het bestemmingsplan laat toe dat de hoogtes toe kunnen nemen tot iets van 25 tot 30 meter (bij havenmond) of zoiets als 37 tot 41,5 meter ( aan de westkant) boven NAP. Let wel: de slanke toren van de gasthuiskapel is 46 meter boven NAP en daar komen deze stompe structuren aardig in de buurt.

Nee, deze stompe structuren kent de vesting Zaltbommel niet en er zijn ook geen argumenten om deze te realiseren, tenzij de volgende tenenkrommende argumenten als zodanig aan te merken zijn: Citaten uit het bestemmingsplan:

  • “werfblokken” (bestaan volgens van Dale niet),
  • “werfkarakter” met “stedelijke geborgen plekken”………. Je komt ze nergens tegen…….
  • “menselijke schaal”: hal, hoge, massieve platte structuren….
  • een blok van 22×28 bij 23 meter hoog is een “verticale structuur” …..
  • “verticale accenten” als excuus voor realisatie van stompe massieve structuren (flats) met veel volume 22x22x27 / 22x28x23 worden landmark ipv hal
  • “De grote Hal rijst weer net boven de maximale basishoogte uit” (en verdwijnt dus als landmark in plaats van andersom)
  • “silogebouw”; er heeft nooit een dergelijk gebouw gestaan en heeft een silo deze vorm?
  • “variatie (hoogtes) door supervisie laten aansturen”: is een vrijbrief geven. De variatie moet juist vastgelegd worden.
  • Uh………: “De gekozen bouwhoogten zijn afgestemd op de gewenste compositie en afwisseling van de nieuwe gebouwen, daarbij met name refererend aan het beeld van de Werf. Bovendien is er naar een evenwicht gezocht van een schaal die nog goed past bij de bestaande stad, maar tegelijk een antwoord is op de uitgestrekte openheid van het omringende waterlandschap.”.

Je wordt er doodmoe van……….

Tot slot hebben we tijdens de petitie vaak gehoord: “Wie verzint het om, als de oude hal toch niet meer te gebruiken is, er een zelfde volume voor terug te zetten, terwijl iedereen vind dat het zicht op de waal en op de vesting verkwanseld wordt.”

 

Concludeert u zelf.

 

En het plan laat ook toe veel grote en hoge bijgebouwen te bouwen.