Milieu en veiligheid

De werkgroep Buitenstad bestaat uit een aantal gewone burgers van Zaltbommel. Vanuit de visie van de vereniging heeft ze de plannen in detail doorgenomen en zaken gevonden die in haar ogen raar zijn / vraagtekens oproepen / etc. We nodigen iedereen uit om het concept bestemmingsplan te lezen, zijn of haar eigen mening te vormen en zijn/haar mening op papier te zetten. Stuur die ‘zienswijze’ vóór 16 september naar de gemeente, zodat ze daar weten hoe u over de plannen denkt.

 

Bij Milieu en veiligheid gaat het om het woonplezier in de nieuwe wijk. Het gaat om geluid, luchtvervuiling, veiligheid, etc. maar vooral ook op de manier waarop met duurzaamheidsvraagstukken omgegaan wordt. Hoe bijvoorbeeld met de speerpunten die door de provincie op dit terrein genoemd worden., om wordt gegaan.  Onder “Milieu en veiligheid” hebben we alle zaken die hiermee te maken hebben in het concept bestemmingsplan, samengebracht.

 

We wensen jullie veel inspiratie!

Wat opvalt bij het thema milieu en veiligheid is dat er nog zoveel onderzocht moet worden of dat het juist net niet bij de stukken zit, we noemen:

  • Hoe zit het met het varend ontgassen in de havens?
  • “na het meten van de grondwaterstanden en het uitvoeren van het milieukundig onderzoek en wanneer bekend is welk type ophoging wordt toegepast, dient geanalyseerd te worden in welke mate drainage vereist is.”: ontwerp bestemmingsplan
  • PM De geluidbelasting van de verschillende bronnen komt vanuit verschillende richtingen, waardoor op de meeste locaties één van de geluidbronnen maatgevend is voor de optredende geluidbelasting.

En ook zijn er gewoon zaken niet in afweging genomen die daar zeker wel om vragen. We noemen:

  • De geluidsbelasting door de containeroverslag bij Haaften.
  • De luchtvervuiling door het vrachtverkeer over de Waal.

Daar mag best wel eens goed naar gekeken worden, net als naar het risicoprofiel met betrekking tot toxische scenario’s (gif-scenario’s) door de combinatie van, vrachtverkeer over de Waal, een chemische fabriek, de A2 en de spoorlijn in Zaltbommel. 

 

Zeker in deze tijden zou je ook graag wat visie op duurzame energievoorziening zien opgenomen in de plannen. Echter, ook hier wordt alleen maar voldaan aan wat MOET en er wordt niets op duurzaamheid ondernomen. Het ontwerp bestemmingsplan meldt hierover: “De nieuwbouw wordt gasloos gebouwd, dat is wettelijk verplicht. Daarnaast is door Witteveen + Bos een energiescan gedaan om te kijken naar de mogelijkheden voor de Buitenstad voor duurzame energie en het benutten van hernieuwbare energie.” En ook deze energiescan van Witteveen + Bos zit niet in de bijlagen, waardoor het bestemmingsplan op dat punt gewoon niet beoordeeld kan worden.

 

Over energie gesproken: ook de hitte van de afgelopen weken en de toenemende gemiddelde temperatuur in Nederland zullen effect hebben op het ontwerp van de Buitenstad. Dit ontwerp gebruikt gesloten bouwblokken, massieve hoge bebouwing op zeer massieve sokkels (betonnen platen) en niet doorgaande looplijnen. Een recept voor (zeer plaatselijke) opwarming en stedelijke hitteproblematiek. Ook is het de vraag wat het effect op de vesting zal zijn. Ook dat zien we graag onderzocht!

 

Zo zien we ook graag de vermelde klimaatscan opgenomen in de bijlagen van het ontwerpbestemmingsplan. Zonder kunnen we dit element niet beoordelen.