Natuur en groen

De werkgroep Buitenstad bestaat uit een aantal gewone burgers van Zaltbommel. Vanuit de visie van de vereniging heeft ze de plannen in detail doorgenomen en zaken gevonden die in haar ogen raar zijn / vraagtekens oproepen / etc. We nodigen iedereen uit om het concept bestemmingsplan te lezen, zijn of haar eigen mening te vormen en zijn/haar mening op papier te zetten. Stuur die ‘zienswijze’ vóór 16 september naar de gemeente, zodat ze daar weten hoe u over de plannen denkt.

 

Aan de overkant ligt het Gelders Natuur Netwerk (link kaartje). Maar niet alleen aan de overkant ook links en rechts aan onze kant van de Waal. Toch hebben we behalve algemeenheden hier niet veel over kunnen vinden in het concept bestemmingsplan. Zie hieronder de resultaten. Misschien een onderwerp om verder uit te diepen door natuurorganisaties in Zaltbommel en omstreken?

 

We wensen jullie veel inspiratie!

De Buitenstad is een unieke kans. Zo kan het bestemmingsplan NU regelen dat het Gelders Natuur Netwerk voor Zaltbommel aan de Waal wordt aangesloten. Onder andere door ook de Waaloever aan de Buitenstad kant groen te houden net als het groen langs de Waal naar Rossum en de andere kant op naar Gameren.

 

Een andere unieke kans voor dit plan is het groen weer terug te geven aan de mensen door dakterrassen en platte daken zo te ontwikkelen dat er eenvoudig groen op verbouwd kan worden. Dit heeft, zoals bekend, ook een isolerende werking voor de gebouwen en woningen.  Het voorkomt ook hitteopslag in de grote massa’s van dit plan en het  buffert de neerslag.

 

Voor wat betreft de fauna (over flora wordt totaal niet gesproken; terwijl er in de vesting Zaltbommel verschillende zeer zeldzame varens groeien!) vemeldt dit concept dat:  ”resultaten afdoend onderzoek volgt (oktober)”. Uit de quickscan is al naar voren gekomen dat er een verwachting is dat op het terrein vleermuizen, mussen en een kerkuil aanwezig is. Ook dat zal bevestigd worden met een nog uit te voeren aanvullende onderzoek.