Onderwerp Zienswijze (analyse)

De gemeente heeft een concept bestemmingsplan gepubliceerd. Hierop hebben een groot aantal Bommelaren hun zienswijze (duur woord voor het geven van je mening) ingediend. De gemeente heeft besloten deze zelf samen te vatten en dan de reactie te geven op hun eigen samenvatting.

De vereniging heeft daarom officieel via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur alle ingediende meningen opgevraagd en geanalyseerd. Hieronder vind je alle documenten die we van de gemeente (geanonimiseerd) hebben gekregen. Door erop te klikken kun je het individuele document zien. We hebben alle documenten geanalyseerd naar onderwerp. Een document kan over meerdere onderwerpen gaan. Dit hebben we samengevat in een groot Excel spreadsheet. Dat vind je onder de links. We hebben het geheel ook samengevat in een Facebookbericht:

Buitenstad: zienswijzen geanalyseerd

We hebben via een WOB verzoek alle zienswijzen van de gemeente gekregen. Deze zijn allemaal anoniem gemaakt en dus niet of nauwelijks terug te herleiden naar personen. Er zijn er 128 ingediend. Hiervan is 3% voor de Buitenstad, zoals die nu in de plannen staat. 16 % willen absoluut geen Buitenstad maar het bijvoorbeeld het liefst vrije uiterwaarde. We hebben alle zienswijzen gelezen en gekeken hoe vaak bepaalde onderwerpen naar voren komen.

66% van de zienswijzen maken expliciet bezwaar tegen de huidige hoogte en de massaliteit van het plan. Velen vinden eigenlijk dat de hoogte aangepast moet worden aan de hoogte van de binnenstad waarbij vaak verwezen wordt naar de nieuwbouw in de buurt van de Wielewaal. Een belangrijk element waar mensen zich zorgen over maken is het (afschermen van het) beschermd stadsgezicht (27%) en de aanwezige cultuur historische waarden (variƫrend van behoud van de hal tot archeologische onderzoeken) (20 %). Andere onderwerpen als waterveiligheid (19%) en samenstelling van woningen (lees sociale woningbouw) (19%) komen iets minder aan de orde.

Tot slot is opvallend hoeveel mensen zich zorgen maken over het functioneren van de lokale politiek. 25% van de inzenders vind dat de politiek niet naar hen luistert, roept de politiek op dat wel te doen dan wel vinden de inspraak onvoldoende. Wij denken dat de gemeenteraadsleden zich meer in het openbare debat moeten mengen en zich moeten laten bijpraten door anderen dan de wethouder en Waalbommel. Voor ons was het erg inzichtelijk wat Bommelaren vinden van de Buitenstad. In de komende tijd zullen we alle zienswijzen daarom een voor een publiceren zodat elke Bommelaar daar kennis van kan nemen.

Document 1Document 1 (2)Document 2Document 3Document 4Document 5Document 6Document 7Document 8Document 9
Document 10Document 11Document 12Document 13Document 14Document 14 (2)Document 15Document 16Document 16 (2)Document 17
Document 18Document 19Document 20Document 21Document 22Document 23Document 24Document 25Document 26 Document 26 (2)
Document 27Document 28Document 29Document 30Document 31Document 32Document 32 (2)Document 33Document 34Document 35
Document 36Document 36 (2)Document 37Document 38Document 39Document 40Document 41Document 41 (2)Document 42Document 42 (2)
Document 43Document 44Document 45Document 46Document 47Document 48Document 48 (2)Document 49Document 50Document 50 (1)
Document 50 (3)Document 50 (4)Document 50 (5)Document 51Document 52Document 53Document 54Document 55Document 56Document 57
Document 58Document 59Document 59 (2)Document 59 (3)Document 60Document 61Document 62Document 63Document 64Document 64 (2)
Document 65 Document 65 (2)Document 66 Document 66 (2)Document 66 (3)Document 66 (4)Document 66 (5)Document 66 (6)Document 67Document 67 (2)
Document 68Document 69Document 70Document 71Document 71 (2)Document 72Document 72 (2)Document 73Document 73 (2)Document 74
Document 75Document 76Document 77Document 78Document 79Document 80Document 81Document 82Document 83Document 84
Document 85Document 86Document 87Document 88Document 89Document 90Document 90 (2)Document 91Document 92Document 93
Document 93 (2)Document 93 (3)Document 93 (4)Document 94Document 94 (2)Document 94 (3)Document 94 (4)Document 95Document 96 Document 96 (2)
Document 97Document 97 (2)Document 98Document 98 (2)Document 99Document 100Document 101Document 101 (2)Document 102Document 103
Document 104Document 104 (2)Document 105Document 105 (2)Document 106Document 107Document 108Document 108 (2)Document 109Document 110
Document 110 (2)Document 111Document 112Document 112 (2)Document 113Document 114Document 115Document 115 fotoDocument 116Document 117
Document 118Document 118 fotoDocument 119 fotoDocument 119Document 120Document 121Document 122Document 123Document 124