Verkeer en parkeren

De werkgroep Buitenstad bestaat uit een aantal gewone burgers van Zaltbommel. Vanuit de visie van de vereniging heeft ze de plannen in detail doorgenomen en zaken gevonden die in haar ogen raar zijn / vraagtekens oproepen / etc. We nodigen iedereen uit om het concept bestemmingsplan te lezen, zijn of haar eigen mening te vormen en zijn/haar mening op papier te zetten. Stuur die ‘zienswijze’ vóór 16 september naar de gemeente, zodat ze daar weten hoe u over de plannen denkt.

 

 

Onder “Verkeer en parkeren” hebben we alle zaken gegroepeerd die met Verkeer en parkeren te maken hebben. In het concept bestemmingsplan is eigenlijk alleen een samenvatting gegeven van het Verkeersrapport dat in opdracht van de projectontwikkelaar gemaakt is (link rapport). 

 

 

We wensen jullie veel inspiratie!

Het verkeersrapport dat is opgesteld door een bureau in opdracht van de projectontwikkelaar ziet er degelijk uit. Opvallend is echter dat de gemeente het zonder enige toetsing ongeclausuleerd overneemt, althans dat vrezen we.

 

Wel vallen ons een aantal zaken op. De aan en afvoer gaat straks volledig via de Steenweg. De stelling dat het Steenweg 300 gezinnen (parkeernorm 1,7 auto per gezin) makkelijk aan kan, vinden we tijdens de ochtendspits voorbarig. Als scholieren naar het cambium fietsen, ontstaan regelmatig opstoppingen en we weten dat 5% meer verkeer tot grote files kunnen leiden. Er wordt nu alleen naar reguliere tijden overdag gekeken.

 

Het grootste gedeelte van het verkeer naar de supers komt straks niet meer bij het Zusje bij de reguliere stroom, maar op de Gamersedijk. Dit is de in en uitstroom van de supermarkten en pakweg de helft van de woonwijk. In welke mate dit tot problemen gaat leiden, valt te bezien. Alternatieven waar al jaren over gesproken wordt, worden verder niet onderzocht.

 

In de paragraaf 5.1.1 parkeeraantallen wordt gekeken naar het gehele gebied. Hier zit ook de parkeerplaats bij de haven bij. Deze is dus straks waarschijnlijk niet meer beschikbaar voor de binnenstad.

 

We hebben wel een wens. We zouden graag de boulevards langs de havens autovrij (dus geen parkeerplaatsen rondom de haven) zien, zodat hier een echte wandelboulevard van de stad naar het ‘café aan de haven’ ontstaat.

 

Tot slot nog een opmerking over parkeren. Dit lijkt goed te gaan. Lijkt, want er zitten wel een paar rare dingen in. Een van die dingen is dat een restaurant 8 parkeerplaatsen per 100 m2 en een café 4 per 100 m2 nodig heeft.  Dat begrijpen we niet.