Visie

De vereniging heeft in haar statuten de visie van Bosch Slammers omarmd. Hieronder vind u een presentatie over deze visie  die aan de ledenvergadering gegeven is in 2018.

In deze presentatie wordt ingegaan op de visie op basis waarvan de vereniging ontwikkelingen in onze vesting bekijkt en hierover in gesprek gaat met mensen die de Vesting een warm hard toe dragen.  

In 2014 heeft het bureau Bosch Slammers een visie op de binnenstad gecreerd die de historische binnenstad als uitgangspunt neemt en kijkt hoe de binnenstad verder versterkt kan worden. Deze visie is opgenomen in het rapport visie van Waal tot Waal.

Zaltbommel kent een lange historie waar vele boeken over geschreven zijn. We verwijzen hier graag naar. 

De eerste keer dat Bomela genoemd wordt is ruim 1000 jaar geleden. Hiernaast vind u documentering van de ontwikkeling van de stad en haar omgeving vanaf de 14e eeuw tot heden ten dagen. 

In het rapport van Bosch  – Slammers is op pagina 57 de visie ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de stad mooi verwoord. Deze verwoording is daarmee in de statuten van de vereniging opgenomen.

De gracht zou weer meer in ere moeten worden hersteld. In de slide worden de uitbreidingen aangegeven. De belangrijkste zijn het gat van Opa en het verdwijnen van de parkeerplaats bij de Gamerse poort (tussen de stad en de AH).

Het groen aan de binnenkant van de binnengracht (achter de muur) moet zoveel als mogelijk in stand worden gehouden. Het zou zonden zijn als deze waardevolle stukken groen en rustpunten in onze stad zouden verdwijnen.

Het schootsveld buiten de stadswallen dat ooit een vrije uitkijk op de omgeving gaf, was ooit van levensbelang bij het in verdedigen van de stad. Tevens zijn het een soort groene oases die de oude binnenstad afscheiden van de nieuwere delen van Zaltbommel.

Vroeger kon men alleen via de stadspoorten de stad in. In de loop van de tijd zijn deze poorten verdwenen. Het is van belang dat deze plaatsen weer duidelijk herkenbaar worden. 

De buitenstad is een industriële uitbreiding van de binnenstad. De werf met de gebouwen zijn uniek in zover landinwaarts in Nederland. Deze historische bebouwing zou in stand moeten blijven. Verder is het onderdeel van het vroegere schootsveld langs de rivier waardoor men schepen al van verre aan kon zien komen.

Het waalfront is vergroend door bomen en het leugenbankje kijkt uit over de Waal.

Alle ontwikkelingen in het toekomstige Zaltbommel worden vanuit het totaal bezien, waarbij de cultuur historische kenmerken van de stad altijd behouden moeten blijven en als uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen moet dienen. Niet voor niets is het silhouet van Zaltbommel door het rijk als beschermd stadsgezicht bestempeld.

Vanuit de visie wordt in de afgelopen jaren door de gemeente gewerkt aan stap voor stap realisatie van de plannen. De vereniging volgt deze realisatie op de voet.