Voor wie is de wijk

De werkgroep Buitenstad bestaat uit een aantal gewone burgers van Zaltbommel. Vanuit de visie van de vereniging heeft ze de plannen in detail doorgenomen en zaken gevonden die in haar ogen raar zijn / vraagtekens oproepen / etc. We nodigen iedereen uit om het concept bestemmingsplan te lezen, zijn of haar eigen mening te vormen en zijn/haar mening op papier te zetten. Stuur die ‘zienswijze’ vóór 16 september naar de gemeente, zodat ze daar weten hoe u over de plannen denkt.

 

Onder “Voor wie is de wijk” hebben we alle zaken die met de doelgroep van de nieuwe wijk (dus wie gaan er wonen en werken) bij elkaar gezet. Het kan zijn dat onderwerpen bij meerdere kopjes horen en dus meerdere keren voorkomen. 

We wensen jullie veel inspiratie!

  1. Het aantal woningen in de wijk is niet duidelijk. Er worden cijfers van 280, 300 en 360 genoemd. In de bespreking in de raad werd 280 genoemd en daarop is het bestemmingsplan gebaseerd. Verder wordt aangegeven dat er overal 10% uitloop mogelijk is. Het aantal woningen kan dus variëren van 280 tot 396 (360 + 10%).
  2. In het concept bestemmingsplan is een analyse opgenomen over de vraag naar woningen. In totaal is de vraag in de gemeente Zaltbommel vanuit de eigen inwoners 990 woningen tot 2028. Hiervan zijn er reeds 295 gepland (met naam en toenaam toegewezen). Daarnaast zijn er nog 1200 woningen in potlood contouren gepland op andere locaties. Deze staan dus nog niet vast. Als er een vraag is van 990 woningen, 295 hard zijn ingepland en 300 (paragraaf 2.1.4, maar maximaal 396) in de buitenstad, blijven er nog 365 woningen over. De 1200 woningen zijn misschien op veel betere locaties gepland. De vraag is dus of deze woningen niet beter gerealiseerd kunnen worden dan woningen op deze riskante locatie.
  3. Uit de analyse zoals die in de plannen staat, blijkt dat het aantal mensen in alle doelgroepen (qua leeftijdsopbouw en gezinssamenstelling) in het komende decennium afneemt. Alleen de doelgroepen vanaf 55 jaar (en dan met name alleenstaanden) groeit. Hier wordt, lijkt het, maximaal op ingezet. Hierdoor ontstaat een wijk (“slaapwijk”) met een eenzijdige bevolking van 50+ ers. Dit terwijl Wetenschappelijke studies aantonen dat wijken beter functioneren als ze divers van samenstelling zijn.
  4. Deze bejaardenwijk van Zaltbommel vraagt om extra voorzieningen gericht op deze doelgroep. Deze zijn niet opgenomen in het plan.
  5. Zoals hiervoor aangegeven, is er een uitgebreide doelgroepanalyse op leeftijd en gezinssamenstelling opgenomen. Wat deze mensen kunnen betalen wordt echter niet onderzocht. Dit vinden we een omissie en moet toegevoegd worden. Alleen op die manier kan er echt voor Bommelaren gebouwd worden.
  6. De wethouder en de projectontwikkelaar hebben tijdens de raadsvergadering in juni 2019 toegezegd dat er goedkope koopwoningen (vanaf 200.000 euro) In het rapport van Schouten en Nikkelen (juli 2020) staat dat dit niet zal gebeuren en de wethouder dit pas na vaststelling van het bestemmingsplan wil vertellen. In het concept bestemmingsplan staat deze toezegging ook niet genoemd. Het lijkt ons verstandig doelstellingen op te nemen waarin de opbouw van koopprijzen gedefinieerd wordt.
  7. In het plan is geen sociale woningbouw opgenomen. Waar worden die wel gerealiseerd in Zaltbommel?
  8. In het bestemmingsplan staat dat er 3000 m² commercieel vloeroppervlak komt. Dit is ook het aantal dat nu de AH en Lidl hebben. Daarboven is een aannemer/bouwbedrijf genoemd met 2000 m². Deze 3000 m² zijn ook ingevuld met andere typen bedrijven (waaronder detailhandel). Dit lijkt een discrepantie in het plan.
  9. In de toelichting wordt een bouwbedrijf van 2000 m² genoemd. Deze komt niet terug op de kaart?
  10. In de toelichting wordt op verschillende plaatsen gesproken over een kiosk. Wat het doel van deze kiosk is en welke functie deze gaat vervullen wordt niet genoemd. Deze is verder nergens terug te vinden (ook niet op de kaart). Waar is de kiosk gesitueerd en waarom is deze opgenomen?